Etiketter

, , , , , ,

EKOSystembolagets försäljning av ekologiska viner sköt i höjden under förra året, och det är kanske inte så konstigt då den allmänna trenden att i större utsträcknng välja ekologiska livsmedel är tydlig. Ekologiska produkter på SB ökade med knappt 70 procent under 2015, året dessförinnan ökade försäljningen med hela 100 procent. Försäljningen har gått från 1,5 miljoner liter 2006 till makalösa 32,9 miljoner liter 2015. De glada påhejarna klappar ivrigt sina händer åt att vi äntligen tycks rida på den ”gröna” vågen. Det finns en baksida dock. I gårdagens lokaltidning (VLT) kunde man läsa om hur ekologiskt odlade vindruvor bidrar till att jorden utarmas.

”För att få kalla ett vin ekologiskt får inga konstgjorda bekämpningsmedel användas. Därmed inte sagt att ekoviner odlas utan bekämpningsmedel. För enligt både Ulf Sjödin, sortimentschef på Systembolaget, och Thomas Kätterer, professor i systemekologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala, är det i praktiken omöjligt att odla vin utan bekämpningsmedel.

Vid ekoodling får man inte använda syntetiska bekämpningsmedel. Men enligt diffusa föreställningar om vad som är naturligt eller inte naturligt tvingas ekoproducenterna använda tungmetaller istället för mer effektiva organiska bekämpningsmedel som bryts ner i marken, säger Thomas Kätterer.

Enligt EU:s regler får vinodlarna använda som mest sex kilogram koppar per hektar och år för att bekämpa svampangrepp. Metallen sprejas på druvorna som kopparsulfat.

Koppar är ett grundämne med hög toxicitet som inte bryts ner, säger Thomas Kätterer. 

Ofarliga mängder hamnar i själva vinet, men marken påverkas kraftigt. För till skillnad från många bekämpningsmedel som används vid konventionell vinodling bryts tungmetallen inte ner utan ansamlas i jorden år från år där de påverkar livet i marken.

Jag har sett vinodlingar i Frankrike där markorganismerna nästan helt slagits ut på grund av höga kopparhalter. Många jordar i de europeiska vindistrikten ligger på gränsen till att klassas som förorenad mark efter decennier av besprutning med kopparsulfat. Det känns inte så ekologiskt, säger Thomas Kätterer.”

Det här var jag själv helt omedveten om, och begreppet ekologiskt vin klingar med ens ganska falskt i mina öron. Jag har tidigare inte aktivt valt att endast köpa ekoviner, men skulle jag ha gjort det så skulle det ha varit av anledningen att 1) druvorna inte är besprutade med giftigt bekämpningsmedel och 2) det är bättre för naturen som helhet. Med den nyvunna vetskapen om att ekoviner de facto bidrar till att jorden utarmas är jag mycket tveksam till att välja ekologiska viner i framtiden.

UPPDATERING 2016-02-16

Lars Torstenson på Vinifierat.se har skrivit bra om Koppar & vin som en reaktion på den TT-artikel som förmedlades i många tidningar, bl.a. VLT. Och jag tycker att han för ett mycket klokt resonemang och tydliggör en hel del, både uppenbart och inte lika uppenbart – väl värt att läsa om man är intresserad. Följande citat säger mycket och manar till eftertanke:

”Vi är alltså tillbaka där vi alltid hamnar: undvik de billigaste vinerna så ökar du chansen för att din producent arbetar miljö- och människoklokt – om inte annat så av den enkla anledningen att den har råd att göra det.”